اگر به روبروی دوربین مداربسته مجهز به دید در شب مادون قرمز (IR) نگاه کنید ال ای دی های کوچک یا دیودهای نوری را مشاهده می کنید.

هر کدام از این ال ای دی های کوچک نور را در محدوده ای پایینتر از طیف نور مرئی و قابل مشاهده توسط چشم تولید می کنند. وقتی این ال ای دی ها در دوربین مداربسته به کار رفته باشند اقدام به تابش نور در هنگام تاریک شدن محیط می نمایند.

ال ای دی ها تاریک شدن محیط را از طریق سنسور تعبیه شده در جلوی دوربین مداربسته تشخیص داده و اقدام به روشن کردن ال ای دی های مادون قرمز می نمایند.

ما نور تولید شده توسط این ال ای دی ها را نمی توانیم مشاهده نماییم اما این نور در محیط موجود می باشد. اگر هنگامی که این ال ای دی ها روشن می باشند به آنها نگاه نمایید نقطه های کمرنگ نور قرمز را می توانید ببینید.

حالت سیاه و سفید در دید در شب مادون قرمز دوربین مداربسته

هنگامی که دوربین مداربسته در حالت دید در شب مادن قرمز است ، معمولا تصویر به صورت سیاه و سفید می باشد. در مواردی بعضی از رنگ ها قابل مشاهده می باشد اما نه به صورت کلی و فقط در موارد استثنا. در واقع آن رنگ ها مانند آبی ، بنفش و سیاه به همان رنگی که در شب هستند به نظر می رسند.

حالت سیاه و سفید به سایه ها حساس تر است و در شرایط نوری کم نور مفید تر واقع می شود.

اگر می خواهید یک تصویر قابل مشاهده در یک محل کم نور یا بدون نور بگیرید ، دوربین مداربسته مجهز به دید در شب مادون قرمز می توانید این کار را برای شما انجام دهد.

دوربین مداربسته مانند نگهبان شب شما می باشد ، آیا نباید برای اطمینان آن را به چراغ قوه مجهز کنید ؟

استفاده از دوربین های مداربسته مجهز به دید در شب مادون قرمز این اطمینان را به شما می دهد که در صورتی که نور محیط به هر دلیلی از بین رفت ، همچنان بتوانید تصاویر محل مورد نظر را مشاهده نمایید.

حتی در بعضی موارد نیاز است که به جای روشن کردن محیط با استفاده از نور مرئی از این ال ای دی ها برای ادامه کار سیستم نظارتی استفاده شود.