آيریس (Iris) یا دیافراگم بخشی از دوربین است که چگونگی ورود نور به لنز را کنترل می‌کند. در صورتی که دیافراگم بازشدگی بزرگ‌تری را ایجاد کند، نور بیشتری می‌تواند وارد شود و یک بازشدگی کوچک‌تر امکان عبور نور کمتری را می‌دهد. نوری که دیافراگم اجازه‌ی عبور آن را می‌دهد به سنسور تصویری رسیده و این نور به عنوان تکانه‌های الکتریکی ضبط می‌شود که ویدئو را ایجاد می‌کند. برای سیستم‌های ویدئویی نظارتی انواع مختلفی از دیافراگم‌ دوربین مدار بسته وجود دارند: دیافراگم ثابت، دیافراگم خودکار و دیافراگم P.

دیافراگم دوربین مدار بسته با محدود کردن میزان نوری که به سنسور تصویری می‌رسد عمل می‌کند. نور بیش از حد می‌تواند ویدئو را خراب می‌کند و نور بسیار کم همه چیز را تیره می‌کند، بنابراین داشتن دیافراگمی که به طور خاص برای محل قرارگیری دوربین مناسب باشد حائز اهمیت است. هر یک از ۴ نوع دیافراگم دوربین کمی متفاوت عمل می‌کنند، بنابراین می‌توانید نوعی که برای شما مناسب‌تر است را انتخاب کنید.