اسکن تصاویر به صورت Progressive

تمام دوربین های IP به صورت Progressive اسکن میگردند.این بدان معناست که هر فریم از تصویر به صورت یک جا و کامل اسکن می شود.اسکن در حالت Interlace به صورت یکی در میان میباشد یعنی یک بار خطوط فرد سپس خطوط زوج اسکن می شوند که این باعث تاخیر و افت کیفیت می شود.همین موضوع در مواقعی که حرکت در تصویر زیاد است باعث تار شدن و بی کیفیت تر شدن تصویر میشود.

Image