بی‌اِم‌اِس (به انگلیسی : Building Management System) که گاهی با عنوان سیستم اتوماسیون ساختمان نیز شناخته می‌شود، یک سامانهٔ مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان (مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانهٔ آتش‌نشانی و ایمنی) در داخل ساختمان‌ها نصب می‌شود.

مزايای اصلی ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند با استفاده از اتوماسيون و بر عهده گرفتن برخی كارهای تكراری راحتی بيشتر برای ساكنين خود به ارمغان می آورد. از طرف ديگر، برای ايجاد فضای دلخواه در ساختمان هوشمند تنها يك اشاره كافی است: سناريوها وظيفه تنظيم دقيق محيط را به عهده ميگيرند.استفاده از يك نرم افزار كارآمد با User Interface ساده و چند زبانه (از جمله فارسی) برای كنترل كليه تجهيزات مزيت ديگری است كه موجب سادگی زندگی در ساختمان هوشمند ميگردد. كار با اين نرم افزار نياز به هيچ آموزش خاصی ندارد