دوربین مداربسته برای زیر ساخت های حیاتی

حفاظت و تامین امنیت زیرساخت های حیاطی ما را با چالش های متعددی روبرو می سازد. در این اماکن با چالش هایی مانند تجاوز غیر قانونی ، خرابکاری ، سرقت کابل های مسی یا قطع آن مواجه هستیم.

سیستم نظارتی و حفاظتی در این مکان ها نه تنها باید حوادث را به اپراتور هشدار دهد ، بلکه باید اپراتور را از نوع ، دامنه و شدت حادثه آگاه سازد تا بتواند اقدامات لازم و مناسب در هنگام بروز حوادث مختلف انجام شود.

اجزای سیستم های امنیتی سنتی مانند موانع مایکروویو و سنسورهای تشخیص حرکت همه نیاز به یک عامل سطح تائید دوم برای شناسایی درست یک حادثه و حذف امکان هشدار اشتباه را دارند.

این امر به ویژه برای نیروگاه های خورشیدی و تاسیسات انرژی باد که در مکان های دور قرار دارند صادق است. شرایط آب و هوایی و طبیعی در این مکان ها می توانند باعث آغاز هشدار نادرست سنسورها شود.