ارقام IP نشان دهنده چیست ؟

میزان مقاومت دستگاه در مقابل یک عامل است. رقم اول (سمت راست) حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی به بدنه را نشان میدهد. رقم دوم (سمت چپ) حفاظت در مقابل ورود مواد مایع مانند اب به بدنه را نشان میدهد. جدول زیر به صورت کامل درجه بندی های این استاندارد را نشان می دهد.

 

استاندارد IK چیست ؟

از استاندارد آی کی IK برای مشخص کردن میزان مقاومت بدنه لوازم الکتریکی در برابر ضربات فیزیکی استفاده می شود. اصطلاح ضد ضربه بعضا در مورد بسیاری از لوازم الکتریکی که این استاندارد را دارا می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این استاندارد مقاومت لوازم الکتریکی از جمله دوربین های مدار بسته OUTDOOR و VANDALPROOF در برابر ضربه ازمایش میشود .