درباره Dual Stream چه می دانید؟ آیا تا به حال سعی در انتقال تصاویر روی موبایل و کامپیوتر کرده اید؟ آیا میدانید دلیل پایین تر بودن کیفیت تصویر در موبایل نسبت به DVR چیست؟ مفهوم Dual Stream دوربین مداربسته، یکی از مفاهیم مهم و معمولا نادیده گرفته در سیستم های مداربسته است. واژه Stream به معنی جریان ، بطور معمول یک فیلم از تعدادی عکس تشکیل گردیده که به صورت یک جریان پیوسته به نمایش گذاشته و و ویدئو را بوجود می آورد. از آنجایی که ویدئو از وجود یک جریان مسلسل از تصاویر به وجود می آید ، از این اصطلاح در رابطه با جریان تصویر استفاده می شود.

Dual Stream به معنای استفاده از دو مسیر متفاوت از تصویر است که هر یک دارای خصوصیات مختص خود هستند. در سیستم های دوربین های مداربسته هم از این جریان وجود دارد.