سیستم های صوتی شبکه با کیفیت بالا شما می توانید در شرایط مختلف استفاده کنید:

بهبود امنیت در محل خود را با اطلاعیه های فعال شده توسط رویداد و directouts کردن.

اطلاعیه های زنده یا برنامه ریزی شده در مناطق مختلف، در زمان مناسب و مکان مناسب.

ایجاد محیط با برنامه ریزی آسان و انعطاف پذیر از موسیقی پس زمینه عالی.

همه در حالی که با بهره گیری از مزایای بسیاری از یک سیستم صوتی شبکه.