سنسورهایی که برای تشخیص حرکت ساخته می شوند برای حفاظت از محیطهای بزرگ و فضاهای باز گزینه های بسیار خوبی هستند. در این مقاله آموزشی درباره حسگرهای تشخیص حرکت، به عناوین زیر اشاره خواهیم کرد :

  • حسگرهای تشخیص حرکت Passive Infrared یا PIR
  • حسگرها و سنسورهای میکرو ویو یا امواج مایکرو (Microwave)
  • حسگرها با تکنولوژی دوگانه
  • پروفایلهای الگوی حرکت
  • طرحهای تشخیص حرکت
  • حفاظت عمودی و مسطح
  • حسگرهای تشخیص دهنده انسان و حیوانات
  • پیشگیری از هشدار اشتباه – 9 عامل مهم که باعث افزایش اعلام اشتباه هشدار می شوند.
  • توصیه های اختصاصی برای استفاده از حسگرهای تشخیص حرکت در اتاق پذیرایی، سالن نشیمن و اتاقها، آشپز خانه، مطبخهای صنعتی، اتاقهای زیر شیروانی یا سقف شفاف.
سنسور تشخیص حرکت