ARP چیست ؟

ARP یا پروتکل آدرس یابی (Address Resolution Protocol) پروتکلی برای جدول بندی آدرس IP بر روی آدرس فیزیکال ماشین است که توسط شبکه قابل شناسایی باشد.

برای درک بهتر و عمیقتر باید ابتدا شرح مختصری از نحوه دسترسی سیستمها به هم در شبکه ارائه دهیم.

بطور قطع اصطلاح سوئیچ لایه 2 و لایه 3 را تا بحال بسیار شنیده اید . برای ارتباط بیین سیستمها مدلی به نام OSI  مورد استفاده قرار میگیرد که شامل 7 یا می باشد. شرح کامل این مدل از بحث کنونی خارج است اما برای درک ادامه مطلب به ترتبیت این لایه ها که در تصویر زیر مشخص شده اند نیاز داریم .