Region of Interest که اغلب به صورت مختصر ROI نوشته میشود به معنی منطقه مورد نظر می باشد، ROI به منطقه مشخص شده در تصویر برای استفاده بهینه و یابازدهی بیشتر اطلاق میگردد.برای مثال در تصویر برداری پزشکی،ممکن است بر روی یک تصویر نیاز باشد از مرزهای یک موتور به منظور اندازه گیری  و یا تشخیص حجم  ویا هدف های مشخص دیپر استفاده گسترده تری شود.در سیستم های مدار بسته انتقال تصویر هر زمان که شما سعی کنید از طریق یک وسیله دیگر به جز دستگاه ضبط کننده به تصاویر دوربین ها وصل شوید و درواقع تصاویر را به صورت Sub Stream  مشاهده میکنید .این موضوع شامل دیدن تصویر بر روی موبایل از طریق اینترنت،دیدن تصویر از طریق یک کامپیوتر متصل شده به دستگاه اصلی و… میشود.پس توجه داشته باشید که کیفیت تصویر در انتقال تصویر یا با کیفیت تصویر اصلی دستگاه متفاوت است و معمولا کیفیت پایین تری دارد.البته توجه داشته باشید که رزولوشن  و نرخ فریم به صورت جداگانه برای Sub Stream قابل تنظیم است عملکرد ROI  در سیتم های مدار بسته به این نحو میباشد که مقداری از تصویر که میتواند توسط کاربر مشخص شود ،در زمان انتقال به صورت کیفیت بالا و یا Main Stream به منظور استفاده هرآنچه بیشنر از آن منطقه انجام میشود