نصب دوربین مدار بسته در فروشگاه ها سبب می شود که دیگر شما دغدغه و نگرانی برای امنیت آن نداشته باشید. در بعضی از مغازه ها که اندازه ی نسبتاً بزرگی دارند و فروشنده نمی تواند تمام فضای فروشگاه را زیر نظر داشته باشد اقدام به نصب دوربین مدار بسته سبب می شود که فروشنده هم با خیال راحت تر و آسوده تر به کارهای خود برسد و هم به تمامی نقاط مورد نظر خود نظارت داشته باشد.