دوربین مدار بسته حرارتی یا گرمایی (Thermal CCTV Camera) در واقع نوعی از دوربین های مدار بسته ای هستند که در شکل گیری تصاویر آنها، شکل حرارتی محیط به جای نور مورد استفاده قرار می گیرد.دوربین مدار بسته ی حرارتی ساختاری شبیه به دوربین های مدار بسته ی عادی که مطمئنا دیده اید دارند.  دوربینهای حرارتی از طریق یک لنز پرتوهای گرمایی ساطع شده توسط اجسام گرم را بر روی یک چیپ تصویر گرمایی متمرکز می نماید , سنسور این دوربین ها به جای حساس بودن به نور به پرتو های گرمایی حساس می باشند به این صورت که بعد از دریافت حرارت با توجه به میزان آن مقداری از ولتاژ ایجاد می شود که در آخر به سیگنالهای آنالوگ تبدیل می شود و بعد از این شما می توانید آن سیگنال ها را در یک نمایشگر مشاهده نمایید .