در دوربین مدار بسته برای انتقال دادن تصاویر از روش های مختلفی استفاده می شود. انتقال تصویر به وسیله فیبر نوری، روشی پرسرعت می باشد. هر فیبر نوری متشکل از الیاف هایبسیار نازک است که به صورت دسته ای در کنار هم وجود دارند و برای تبادل داده مورد استفاده قرار می گیرند.

 

Optical fiber

فیبر نوری

تعریف فیبر نوری:
علاوه بر اینکه از فیبر نوری برای انتقال تصاویر در دوربین مداربسته استفاده می شود، در شبکه های کامپیوتری سیستم های مخابراتی نیز کاربرد فراوانی دارد.

سه بخش تشکیل دهنده فیبر نوری عبارتند از:

هسته: برای عبور دادن سیگنال ها
روکش: قسمت های اطراف هسته را در برگرفته و به برگشت نور منعکس شده به هسته کمک می کند.
بافر رویه: مسئول حفاظت از فیبر در برابر رطوبت و سایر خطرات زیست محیطی که ممکن اسن به کابل فیبر نوری آسیب برسانند.

 

سه بخش تشکیل دهنده فیبر نوری

سه بخش تشکیل دهنده فیبر نوری

انواع فیبر نوری در دوربین مدار بسته
فیبر تک حالته: به منظور انتقال یک سیگنال در هر فیبر. مانند تلفن.

فیبر چند حالته: به منظور انتقال چند سیگنال در هر فیبر. مانند شبکه کامپیوتری.

چگونگی انتقال نور از داخل فیبر نوری
نور در حالت عادی در یک مسیر مستقیم حرکت می کند و چنانچه نیاز به تغییر جهت آن باشد بایستی در مسیر حرکت آن  یک جسمی که قابلیت انعکاس بالایی دارد را برای تغییر جهت قرار داد. وقتی که نور در فیبر نوری از بین مغزی عبور می کند، پوشش انعکاسی موجود در طول فیبردر آنجا برای نور مثل یک آینه عمل کرده و موجب انعکاس نور و تغییر جهت آن می شود.
تقویت کننده نوری: در مسافت های بالای یک کیلومتر، جریان سیگنال ها در داخل فیبر با افت مواجه می شوند در این مواقع برای تقویت و جبران این کاهش سیگنال در طول مسیر از تقویت کننده های لیزری استفاده می کنند.