شمارش تعداد مشتریان یا مسافرین و یا بازدید کنندگان

ارزیابی بهبود فعالیتهایی نظیر بازاریابی یا تبلیغات

بهینه سازی برنامه های نیروی انسانی و عملیات روزانه

تجزیه و تحلیل آمار و به اشتراک گذاری آنها

بهبود خدمات و برنامه ریزی درست در ساعات پیک تردد و ازدحام

زمان واقعی و داده های تاریخی در هر زمان

یک راه حل آسان برای اضافه کردن Ip افراد متصل به شبکه شما در شمارش افراد وجود دارد و آن استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل و آنالیز داده با کیفیت بالا و قابل اطمینان است. این دوربین ها بالاتر از سطح انتظار شما به شما اطلاعات خواهند داد و شما را کمک خواهند کرد.هم چنین شما می توانید این اطلاعات را از طریق IP شبکه خود در اختیار افراد و مشتریان مجاز قرار دهید که از آن استفاده کنند.