باکس پلاستیکی برق محفظه در داری است که در ابعاد مختلف در بازار موجود می باشد, بعضی از آنها ضد آب می باشند. این باکس ها برای محافظت از تجهیزات الکترونیکی سیستم مداربسته به کار گرفته می شود.

این باکس ها ۲ کاربرد اصلی دارند : ۱- قرار دادن آداپتور برق و اتصالات دوربین مداربسته در آن ۲- استفاده آنها در محل انشعابات و سر بندهای سیستم مداربسته برای پوشش و محافظت به ویژه در محیط های بیرونی