نورافکن (پروژکتور) مادون قرمز (IR) دوربین مداربسته برای تولید نور نامرئی با طول موج کمتر از ۸۵۰ نانومتر استفاده می شود. این نورافکن ها همانند پروژکتورهای معمولی برای تولید نور به کار گرفته می شوند.

نور نامرئی تولید شده توسط این نورافکن ها توسط چشم انسان قابل مشاهده نمی باشد اما دوربین مداربسته قابلیت مشاهده این نور را دارد و از آنها برای روشن کردن محیط برای دوربین مداربسته بدون اینکه نور مرئی تولید شود می توان استفاده کرد. این نور افکن ها برای دوربین های فاقد دید در شب IR یا در مواقعی که دید در شب دوربین ضعیف است استفاده می شود.

اگر برای شما مخفی بودن نور اهمیت زیادیی ندارد پیشنهاد می شود از پروژکتورهای معمولی برای روشنایی استفاده کنید چون استفاده از نورافکن مادون قرمز تصویر با کیفیت پایینتری به ما می دهد و می توان با نور مرئی تصویر رنگی داشت.