لنز دوربین مداربسته همانطور که در مقالات قبلی هم کامل توضیح داده شد از نظر مکانیز کار و قابلیت تنظیم فاصله کانونی به ۲ نوع کلی ثابت و متغیر تقسیم می شوند. لنز وریفوکال ( Varifocal ) دوربین مداربسته لنزی است که امکان تغییر فاصله کانونی را در بازه ای محدود که بر روی مشخصات آن ذکر شده را به ما می دهند. به طور مثال لنز وریفوکال ۲٫۸-۱۲ میلیمتر, یعنی لنز این دوربین از لحاظ فاصله کانونی از ۲٫۸ میلیمتر تا ۱۲ میلیمتر قابل تنظیم شدن می باشد. هر چه فاصله کانونی روی مقدار بیشتر باشد عمق دید لنز بیشتر و هرچه کوچکتر باشد زاویه دید آن بیشتر می شود. در واقع زاویه و عمق دید با هم نسبت عکس دارند و بسته به نیاز در این لنز ها تنطیم می شود.