اصطلاح Preset در دوربین های مداربسته PTZ یا گردان مورد استفاده قرار می گیرد. Preset قابلیتی است که در دوربین مداربسته گردان وجود دارد با استفاده از این قابلیت می توان مکان های زاویه ای مشخصی را برای دوربین مشخص نمود که دوربین در هرکدام از این Preset ها محل خاصی را نمایش می دهد و به صورت خودکار به سمت Preset های مختلف می چرخد.

شما می توانید زمان توقف دوربین را در Preset های مختلف مشخص کنید و یک برنامه نظارتی برای آن تعریف کنید. برای بهتر متوجه شدن این موضوع یک دوربین مداربسته گردان را خارج از محوطه ساختمان در نظر بگیرید. برای این دوربین ۲ مکان که برای ما اهمیت بیشتری دارد را به عنوان Preset هایش مشخص می کنیم مثلا درب ورودی به عنوان Preset اول و محوطه کنار ساختمان را به عنوان Preset دوم مشخص می کنیم. برای هر کدام از این دو Preset زمان ۵ ثانیه توقف را مشخص کرده و ذخیره می کنیم. بنابراین دوربین مداربسته گردان ما ابتدا سمت درب ورودی ۵ ثانیه توقف کرده و سپس به سمت محوطه کناری چرخیده و به مدت ۵ ثانیه تصویر آنجا را به ما نمایش می دهد و دوباره به سمت Preset اول ما می چرخد.