در هنگام خرید منبع تغذیه یا دستگاه UPS یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب آنها میزان برق مصرفی دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی می باشد. اطلاع از مشخصاتی مانند میزان برق مصرفی قطعات مختلف سیستم مداربسته ، ولتاژ و آمپر مورد نیاز آنها ما را در انتخاب هر چه بهتر دستگاه UPS ، باتری و منبع تغذیه مناسب کمک خواهد کرد.

ثابت یا گردان بودن دوربین مداربسته یکی از عواملی است که میزان برق مصرفی دوربین را مشخص می کند ، دوربین های مداربسته گردان علاوه بر برق مصرفی توسط چیپ تصویر و ال ای دی IR نیاز به انرژی برای به حرکت در آوردن دوربین دارند و برق بیشتری نسبت به نوع ثابت خود مصرف می کنند.