نرخ رشد استفاده از دوربین مداربسته چند سنسوره سریعترین رشد را در بین انواع دوربین مداربسته IP به خود اختصاص داده است. پیش بینی نرخ رشد استفاده از نوع ۱۸۰ یا ۳۶۰ درجه این دوربینها برای سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رقم ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

این نرخ رشد سالانه تقریبا دو برابر دوربین مداربسته PTZ و بیشتر از آمار و ارقام در نظر گرفته برای دوربینهای باکس و دام می باشد. این نرخ رشد سریع نشان می دهد که هنوز هم یک حرکت صعودی برای این راه حل نظارتی در بازار وجود دارد.

با این وجود با تمام مزایایی که این نوع دوربین مداربسته می تواند برای سیستم امنیتی و نظارتی ما به همراه داشته باشد ، اما استفاده از این نوع دوربین هم نیاز به پیش نیاز ها و امکاناتی دارد که ممکن است چالش ها و مشکلاتی را برای استفاده از آنها پیش روی کاربر بگذارد.

از این رو لازم است برای نصب و استفاده از این دوربینها مزایا و معایب آن را برای کاربری مورد نظر خود بررسی کرده و در صورت بیشتر بودن مزایا آن از این نوع دوربین در سیستم نظارت تصویری خود استفاده نماییم.