استفاده از دوربین مداربسته و سیستم نظارت تصویری در سایت های ساخت و ساز برای طیف گسترده ای از چالش ها مانند از دست دادن مواد اولیه در صورت بی دقتی در استفاده از ماشین آلات سنگین ، سرقت یا تخریب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر پروژه وظیفه نظارت بر کارکنان ، استفاده از مواد اولیه و دستگاه های موجود در سایت ساختمانی را بر عهده دارد.

چرا باید از دوربین مداربسته در سایت های ساخت و ساز و پروژه ها استفاده کنیم ؟

  • استفاده از سیستم نظارت تصویری برای نظارت بر کارکنان می تواند منجر به افزایش امنیت کارگران و جلوگیری از آسیب های احتمالی شود.
  • دوربین مداربسته می تواند از سرقت مواد اولیه و تجهیزات جلوگیری کند.
  • جلوگیری از خراب کاری و ورود غیر مجاز به سایت ساخت و ساز
  • کاهش مسئولیت شرکت با افزایش امنیت در موارد خاص