دوربین مداربسته یک محیط کاملا ایمن و آرام برای خود ایجاد کنید.درصورتیکه  قصد داشته باشید اطمینان خاطر از محلی که درآن حضور ندارید داشته باشید دوربین مداربسته به شما کمک می کند با نظارت مستقیم بر محل مورد نظر جنبه های  حفاظتی و پشتیبانی را برای خود فراهم آورید.کاربرد دوربین مداربسته را در همه جا می توانید ببینید.می توانید به کمک دوربین مداربسته  نظم خاصی را در محیط ایجاد کنید و یک حس امنیت را به محیطی که در آن حضور ندارید القا نمایید. حتی از دوربین مداربسته در مناطق پر خطر نیز می توانید استفاده نمایید.و بدین وسیله  از وقوع یک حادثه  پیشگیری کنید