برای درک بهتر شرایط محیطی با نور کم در سیستمهای نظارت تصویری، بهتر است حتما با نقش مهم پارامتر F-Stop آشنا باشید. در این مقاله آموزش دوربین مداربسته می خواهیم موارد زیر را شرح دهیم :

نکات کلیدی

F-Stop درواقع میزان نوری است که لنز می تواند از خود عبور دهد. درک این اعداد می تواند کمی مشکل باشد. اعداد بزرگتر برای F number (1و2و4و8و ..) نشان دهنده میزان نور کمتر عبوری است (هرچه عدد بزرگتر باشد یعنی شدت نور کمتری عبور می کند. 8 خیلی از 4 کمتر است و 1.8 خیلی کمتر از 1.2 است).

از نظر فنی میزان F Stop نسبت عکس با میزان طول یک لنز و قطر/ضخامت آن (iris) خواهد داشت. اگر همه چیز را مساوی در نظر بگیریم، درصورتی که طول لنز افزایش یابد (مثلا بجای لنز 3 میلیمتری از 10 میلیمتری استفاده کنیم)، نور کمتری می تواند از لنز عبور نماید و نتیجه آنکه میزان F number افزایش می یابد. عینا هرچه ضخامت لنز کاهش یابد (مثل دوربینهای مداربسته مخفی یا کوچک) میزان گشودگی iris کاهش یافته، باعث می شود نور کمتری از لنز عبور کند که مجددا نتیجه f number کمتر خواهد بود.