شرکت Viakoo که در صنعت امنیتی راهکارهای تشخیص هویت خودکار ارائه می دهد بتازگی خلاقیت جدیدی برای بررسی امنیت دوربین های مدار بسته ابداع کرده است. این راهکار جدید در نمایشگاه ISC West 2017 به نمایش گذاشته شد. Password Checker که راهکار خودکاری برای بررسی دوربین های مدار بسته شبکه محسوب می شود از رمز عبورهای پیشفرض یا رایج استفاده نمی کند تا مشکل نفوذپذیری به شبکه یا حملات سایبری را به حداقل برساند. بعلاوه چک کننده رمز عبور (Password Checker) به کاربر اطمینان می دهد بفهمد که آیا استانداردهای مناسبی برای تولید رمز عبور در نظر گرفته شده است یا نه؟ آیا از استانداردهای ایجاد رمز PCI، NERC، NIST و … که باید در شبکه های نظارت تصویری برای پیشگیری از خطرات امنیتی مد نظر باشد، استفاده شده است؟