یکی از گزینه های برای حفاظت و نگهداری اماکن بزرگ حسگر تشخیص حرکت میباشد.

هنگام طراحی این محصول بایتسی لایه های مختلفی برای آن تعریف نمود با استفاده از حسگر تشخیص فضای ورودی و خروجی میتواند وسعت دید شما را افزایش دهد.

وقتی جسمی در برابر این سنسور های نیمه فعال حرکت میکند و دیده میشود میزان تابش این فرد مشخص میشود .

سنسور های تشخیص حرکت با مشاهده سیگنال های متفاوت سیگنال های هشدار به پنل ارسال می نمایند.