تی وی لاین به خطوط افقی که باعث تشکیل تصویر می شود اطلاق می گردد. که یک استاندارد رایج در دوربین مدار بسته آنالوگ است.

در دوربین های مدار بسته آنالوگ این استاندارد برای نشان دادن تفکیک پذیری تصویر دوربین استفاده می شود.

با توجه به اینکه تصویر دوربین مداربسته آنالوگ از استاندارد PAL استفاده می کند و این استاندارد حداکثر ۷۲۰  tvl  میباشد.