فشرده سازی تصاویر در سامانه های نظارت تصویری از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. زیرا همان طور که می دانیم با فشرده تر شدن حجم اطلاعات استخراج شده، دو مزیت اصلی نصیب بهره برداران از تصاویر می شود:

اول اینکه تصاویر پهنای باند کمتری را اشغال می کنند. این بدان معنی است که تجهیزات مورد استفاده در زیرساخت شبکه به مراتب سبک تر و کم هزینه تر می گردند، اما از همه مهم تر انتقال اطلاعات در فضاهای تبادل هزینه بر است. این هزینه پهنای باند یکی از چالش برانگیز ترین هزینه های یک پروژه می تواند به حساب آید. هنگامی که مجبور هستیم تصاویر مورد نظر خود را از فواصل دور مشاهده کنیم، با این معظل دست به گریبان خواهیم بود.