مقایسه CCD و CMOS

دو مدل قدیمی سنسورها که مدتهاست مورد استفاده قرار می گیرند CCD و CMOS هستند.

امروزه در سال 2016، می توان با اطمینان گفت که همه دوربین های نظارتی از CMOS در سطوح کیفی مختلف از “بهترین” تا “بدترین” استفاده می کنند. در حالیکه تا یک دهه پیش اوضاع کاملا برعکس بود. آن زمان، سنسورهای CCD محبوبیت بیشتری داشتند و از CMOS تنها به عنوان یک جایگزین بی کیفیت تر و ارزان تر استفاده می شد.

به این دلیل که CCD زمانی بهتر ازCMOS بوده است، هنوز هم باعث می شود که تعصب خاصی نسبت به این نوع سنسور وجود داشته باشد. در حالیکه این تصور کاملا غلط است و این سنسور در دنیای امروز منسوخ شده و غیرکاربردی به حساب می آید. اگر بخواهید که یک CCD انتخاب کنید، ناچار به چشمپوشی از تمام برندهای معروف و مدل های برجسته دوربین های نظارتی خواهید شد.