نصب دوربین‌های امنیتی در خانه یک روش موثر برای امن نگه داشتن خانه و خانواده است. هرچند، صرفاً تهیه‌ی این سیستم تنها نیمی از راه است و به تنهایی کافی نمی‌باشد. امروز با وجود دوربین‌های مختلف موجود در بازار باید آنهایی را انتخاب کنید که نیازهای شما را برآورده می‌کنند. جدا از انتخاب دوربین مناسب همچنان باید مطمئن شوید که آنها را بطور موثری نصب می‌کنید. یک کاربر باید دوربین‌ها را در تمام مکان‌هایی در خانه که ممکن است از آنجا ورود غیر مجاز انجام شود نصب کند. اگر قصد دستیابی به بهترین نتایج از دوربین‌های امنیتی را دارید باید آنها را در نواحی استراتژیک نصب کنید. چند مورد از این نواحی در ادامه ذکر شده‌اند.