اهداف و اجسام متحرک و تنظیمات ریزپردازنده بگونه ای در نظر گرفته شده اند که بتواند در محیط نظارت مسیرهایی مثل راهروها یا دربهای ورود و خروج را پوشش دهد

نصب سنسور تشخیص حرکت در ارتفاع کم باعث می شود که حرکات را بد تشخیص دهد و منجر به اعلام هشدارهای نادرست شود. نصب سنسور تشخیص حرکت در ارتفاع بسیار بالا هم باعث می شود حتی اگر حسگر از نوع Creep (تشخیص خزیدن) هم باشد، نقاط کوری در دید سنسور ایجاد شود.

دستکاری شدت نور IR با استفاده از پیچ های تنظیم روی سنسور تشخیص حرکت می تواند باعث شود لنز هم جابجا شود درنتیجه ابعاد اجسام در محیط با تغیراتی روبرو می شود که در دید سنسور تفاوت داشته اند و این باعث اعلام هشدار خطا می شود. همه این عوامل باید توسط تکنسین سیستم ضد سرقت بخوبی انجام شود تا مشکلی پیش نیاید.