نیروهای امنیتی در سراسر جهان از منازل گرفته تا زیرساختهای حیاتی را بصورت حرفه ای زیر نظر دارند. اما نیروی انسانی و نیروهای حفاظتی انسانی محدودیتهای خودشان را دارند. با گذشت زمان بعضی از کمپانیها به فکر افتادند تا با نیروی “امنیت هوایی رباتیک (RAS)” بجای انسانها این خدمات را انجام دهند.

شرکت امنیتی Nightingale یکی از همین موارد است. شرکتی که با ارائه سرویسهای امنیت هوایی رباتیک کسب و کار خود را پیش می برد. درواقع خدمات امنیت هوایی رباتیک ترکیبی از سه جزء خواهد بود: پهباد (Drone)، نرم افزار و پایگاه فرود. این اجزاء با کار مشترک بصورت خودکار می توانند امنیت فیزیکی را در تمام شبانه روز (7*24) در لحظه بوسیله دوربین های مداربسته هوایی و حسگرهای مختلف پایش کرده، اطلاعات و داده های محیطی را مخابره کنند.