فن آوری سنسورهای CMOS در طی سالیان اخیر پیشرفت های گسترده ای داشته است. به نحوی که کیفیت تصاویر گرفته شده با سنسور CMOS پس از پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است. پیشرفت هایی که در سنسورهای CCD و CMOS موجود در دوربین های مدار بسته صورت پذیرفته قابلیت های اساسی آنها را بهبود بخشیده است. ورژن های Interlaced و Progressive این سنسور ها از جمله این پیشرفت ها هستند. این سنسور ها نقائص موجود در تصاویر را درون فریم ها پردازش و برطرف می کنند.