متفاوت از دوربین مداربسته آنالوگ که رزولیشن آنها با تی وی لاین ( TVL ) مشخص می شد )تعداد خطوط افقی موجود در تصویر( دردوربین مداربسته تحت شبکه رزولیشن به پیکسل عنوان می شود .به عنوان مثال 075 تی وی لاین در یک دوربین آنالوگ با رزولیشن 720 * 576 برابری می کند )که در نوع آنالوگ رزولیشننسبتا بالایی به شمار می روداستفاده از دوربین مداربسته 7 و 8 مگاپیکسلی به صورت دوربین های شبکه به سرعت رایج شده و این دوربین ها می توانند تصاویریبه مراتب بهتر از دوربین مداربسته آنالوگ ارائه دهند.امروزه حتی دوربین مداربسته شبکه با روزلیشن 61 و 75 مگاپیکسل نیز وجود دارد. این دوربین ها می توانند تصاویر را با تمامجزئیاتشان نمایش دهند. از این دوربین ها معمولا برای مشاهده محیط های پهناور استفاده می شود.