این مدل از دوربین مدار بسته کاربرد شنودی و جاسوسی دارد که اغلب آنها دارای میکروفون برای ضبط صدا میباشد.

استفاده از این دوربین به صورت 99% ممنوع میباشد.

اگر وارد مکان هایی میشوید که میخواهید مدتی در آن اقامت کنید باید از نبود چنین وسایلی اطمینان حاصل کنید.

در هتل ها و اتاق های پرو زیادی امکان وجود چنین تصاویری است که بعد از انتشار آنها فرد قربانی آسیب های زیادی را متحمل شده است.

دقت داشته باشید که فضای زندگی شخصی هر فردی برای او ارزشمند بوده و در آن چارچوب احساس راحتی می کند.