این مساله امری طبیعی است که یک دوربین مدار بسته در روزهای ابتدایی مصرف دارای کیفیت تصویر مناسب باشد و پس از گذشت مدت زمانی مشخص حدودا یکسال مشاهده کنید که تصاویر دوربین شما آن کیفیت ابتدایی را ندارد.

 

پیکسل های سوخته شده تا جای امکان توسط سنسور تصویر بازسازی می شوند اما با گذشت زمان و با سوختن پیکسل های بیشتر دیگر سنسور تصویر دوربین مدار بسته توانایی بازسازی تصاویر را ندارد و تصاویر افت شدیدی پیدا میکنند.