video server دوربین مداربسته

Video Server دستگاهی است که سیگنال آنالوگ دوربین مداربسته را به داده های دیجیتال تبدیل می نماید. با استفاده از این دستگاه می توانید از تصاویر دوربین مداربسته آنالوگ در سیستم مداربسته تحت شبکه (IP) استفاده نمایید.

 

در حالت کلی برای تبدیل تصاویر آنالوگ و انتقال آن به سرور سیستم مداربسته تحت شبکه می توان از دستگاه DVR استفاده کرد, اما باید به این نکته توجه داشت با توجه به انتقال تصویر دی وی آر به صورت Sub Stream کیفیت تصویر در حالت انتقال تصویر از کیفیت اصلی دستگاه ( Main Stream ) پایینتر می باشد, به همین دلیل در صورت استفاده از DVR به جای ویدئو سرور با مشکل کاهش کیفیت تصویر یا نرخ فریم تصویر خواهیم شد.