زوم Digital دوربین مداربسته

 

Zoom در دوربین مدار بسته به دو نوع Optical و Digital بستگی دارد.

در بزرگنمایی دیجیتال با کشیدن تصویر به صورت دیجیتال بزرگ میشود.

زوم اپتیکال دوربین مداربسته به صورت فیزیکی انجام می شود ولی زوم دیجیتال دوربین مداربسته به صورت مجازی و نرم افزاری صورت می گیرد.