preset دوربین مداربسته

این اصطلاح در دوربین های مدار بسته PTZ یا گردان مورد استفاده قرار میگیرد.

قابلیتی است که میتوان برای این مدل دوربین مداربسته زاویه خاصی را مشخص نمود.

تعداد این Preset ها در دوربین مدار بسته محدود میباشد.