KVM مخفف Video , Mouse , Keyboard میباشد.

سوییچی که به کاربر اجازه میدهد از یک موس و کیبورد و نمایشگر برای یک یا چند دستگاه ضبط تصاویر استفاده نماید.

این سوییچ های با ظرفییت و قابلیت اتصال 2 تا 64 دستگاه میباشد.

نصب KVM بسیار ساده است و نیاز به دانش فنی خاصی ندارد.

با استفاده از کلید سوییچ بر روی KVM میتوانید به دستگاه های دیگر دسترسی پیدا کنید.

و در آخر اینکه قیمت مناسبی در بازار ایرانی دارد…..