دوربین مداربسته برای پمپ بنزین

تا چند سال پیش با توجه به ارزان بودن قیمت بنزین استفاده از دوربین مداربسته در پمپ های بنزین زیاد متداول نبود. به دلیل ارزان بودن بنزین در کشور احتمال سرقت از پمپ بنزین بسیار پایین تر از سال های اخیر بود.

یکی از کار هایی که میتوان در کاهش سرقت و جرایم از آن استفاده نمود استفاده از سیستم های نظارتی میباشد.

استفاده دوربین مدار بسته در پمپ بنزین با توجه به گران شدن قیمت بنزین بیشتر از پیش شده است.

دلایل استفاده از سیستم نظارتی در پمپ بنزین:

1-نظارت توسط مدیر مجموعه

2-نظارت بر حفظ ایمنی کارکنان

3-نظارت بر جلوگیری از سرقت