تعریف زوم

که معنای آن بزرگنمایی تصاویر میباشد، ما در دوربین ها دو نوع زوم داریم به نام های زوم دیجیتال و زوم اپتیکال.

زوم دیجیتال

زوم دیجیتال واقعا زوم نیست، دردقیقترین تعریف از این واژه، زوم دیجیتال زومی است که یک بخش ازتصویر را با استفاده ازنرم افزار روی بخش مورد نظربزرگنمایی میکنید، به عبارت دیگر، زوم دیجیتال باعث از دست دادن کیفیت تصویرشما میشود،زوم دیجیتال در واقع زوم اپتیکال را به صورت نرم افزاری شبیه سازی میکند.

زوم اپتیکال

این زوم سخت افزاری بوده و به وسیله اهرم یا دکمه ای مخصوص،باعث جابه جا شدن عدسی های لنزشده و فاصله کانونی را کم یا زیاد میکند، دراین نوع زوم ازکیفیت تصویر شما کاسته نشده و بهترین نوع زوم میباشد.

zoom_prinzip