آموزش نصب دوربین مداربسته

ایمن پردازش قرن برگزار می کند.

آموزش نصب دوربین مداربسته در آمل

آموزش نصب دوربین مداربسته تحت شبکه

آموزش نصب دوربین مداربسته آنالوگ

آموزش انتقال تصاویر

آموزش شبکه های بیسیم و کابلی

آموزش نحوه صحیح کابل کشی

آموزش طراحی بستر شبکه جهت نصب دوربین مداربسته

و…

به همراه دوره عملی در پروژه ها..